Polowania zbiorowe

Polowania zbiorowe na zwierzynę grubą dla obcokrajowców i myśliwych krajowych

Polowania zbiorowe rozpoczynają się od 01 października i trwają do 15 stycznia. Organizujemy polowania dla grup od 6 do 20 myśliwych. Przeprowadzamy je na terenach bogatych w zwierzynę łowną i ptactwo. Polowania zbiorowe organizowane są z naganką i psami płochaczami. Do poszukiwania postrzałków posiadamy i stosujemy ułożone psy posokowce bawarskie, posokowce hanowerskie, łajki, teriery i foksteriery. Polowanie zbiorowe na zwierzynę grubą - przykładowo jelenie byki, łanie, cielaki, dziki, kozy, koźlęta i szkodniki.

Rozpoczęcie polowania o godz. 8 rano odprawą w oprawie sygnałów myśliwskich. Losowanie kartek, szkolenie z zasad bezpieczeństwa przy polowaniu. Polowanie do godz. 12 /minimum 4 - 5 pędzeń z naganką i psami myśliwskimi/. Przerwa obiadowa - gorący posiłek. O godz. 12.40 rozpoczęcie drugiej części polowania, która trwa do godz. ok. 16 i kończy się pokotem z otrąbieniem upolowanej zwierzyny sygnałami łowieckimi. Dekoracja króla i vice-króla polowania.

Polowanie kombinowane - 3 lub 4 dni
Polowanie z ambon na zwierzynę grubą pędzeniami minimum 2 dni oraz polowanie pędzone systemem angielskim na bażanty.
Zakończenie polowania uroczystym pokotem w oprawie sygnałów łowieckich, ognisko.
Po każdym polowaniu uroczysta kolacja w formie myśliwskiej biesiady z degustacją myśliwskich nalewek, bigosu myśliwskiego i potraw z dziczyzny. Pieczenie dzika lub prosiaka.

Są to przykładowe programy.

Zainteresowani polowaniem myśliwi przesyłają pocztą elektroniczną zapytanie podając:
- ilość myśliwych do polowania
- rodzaj zwierzyny do odstrzału
- ilość dni pobytu i polowania
- standard zakwaterowania
- przybliżoną datę przyjazdu i polowania

Propozycja cenowa wykonywana jest na podstawie obowiązującego na dany sezon łowiecki cennika. Dyrekcja Biura po zapoznaniu się z zapytaniem przedstawi tereny do polowań, miejsce pobytu i wyżywienia poparte zdjęciami oraz kosztorys całkowity organizacji polowania i pobytu dla myśliwych oraz osób towarzyszących.

Po otrzymaniu odpowiedzi akceptującej ofertę organizator polowania - BPD Art-Hubert - wskaże nr konta bankowego do wpłaty zaliczki. Po otrzymaniu zaliczki i listy uczestników wystawiamy obowiązujący voucher świadczący o wykupieniu polowania i dokonujemy ubezpieczenia uczestników polowania.

Rozliczenie pomiędzy biurem polowań, myśliwymi i dzierżawcą obwodu odbywa się na podstawie protokołu spisanego po zakończeniu polowania oraz obowiązującego na dany sezon łowiecki cennika. Myśliwi otrzymują stosowne dokumenty do przewozu trofeów.

Zapytania prosimy kierować pocztą internetową na adres:
art-hubert@wincom.com.pl
lub tel. +48 505077876, +48 516077504, +48 509439601.